หน่วยงานที่รับแจ้งซ่อม

แสดง 1-5 จากทั้งหมด 5
#ชื่อหน่วยงานรับแจ้งซ่อมเบอร์โทร.ผู้รับผิดชอบ
1หน่วยซ่อมบำรุง7888นิยม กาญจนารัตน์, รออบ บินหมัดหนี, อภิสิทธิ์ เพ็ชร์บูรณ์
2หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาระบบสารสนเทศ)7822, 7951บุญศิริ บุญยก
3หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วจก799910, 7951ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล
4หน่วยโสตทัศนศึกษา7820, 7821อภิชาติ อรนพ
5ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ BBA 3187966, 7954สุทธิพันธ์ กัณวเศรษฐ