แสดงรายชื่อ หน่วยงาน/สถานประกอบการ

แสดง 1-15 จากทั้งหมด 390
 ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการชื่อจังหวัด (ไทย)
1 บริษัท แนทเอ็กซ์ ไฮ สปีด คูเรียร์ จำกัดสงขลา
2กองพัฒนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
3การท่าเรือแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
4การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4สุราษฎร์ธานี
5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงาน กฟผ.หาดใหญ่สงขลา
6การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สาขา 111) 
7การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลาสงขลา
8การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่สงขลา
9การยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
10คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โรงพยาบาล)สงขลา
11คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท.นำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)สงขลา
12ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่สงขลา
13ด่านศุลกากรสงขลาสงขลา
14ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกนราธิวาส
15เดอะซีนคลิฟวิววิลล่า อ่าวนาง กระบี่กระบี่